Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Χανιά, Κρήτη, Greece
Η ζωή είναι ένα ταξίδι..εμπλουτίστε την με πολλά μικρότερα για να την κάνετε πιο όμορφη!

Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

Η πανεπιστημιάρα μας στο Μπρνο!!!! (πριν στεγαστεί το πανεπιστήμιο εκεί ήταν μοναστήρι)

Faculty of Information Technology Brno Czech republic

Faculty of Information Technology Brno Czech republic

Faculty of Information Technology Brno Czech republic

Faculty of Information Technology Brno Czech republic

Faculty of Information Technology Brno Czech republic

Δεν υπάρχουν σχόλια: